Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Status
colourGreen
titleSaturn Golden Gate

Content

Table of Contents


Background information


An Article group allows you to gather articles into one group. Article groups serve several purposes:

 • Synchronization with Variants, e.g. the Articles group 'Fabrics' can be synchronized with many fabric variants. Such synchronization causes that all articles from Fabrics group will be seen as synchronized variants realizations.
 • Articles registration for bookkeeping accounts or costplaces.
 • Defining complaint articles (they can be used in complaint process to identify subject of complaint), usually it is a group of articles at the element level.
 • Determination of surpluses. When you create an article group, you can specify surpluses for the group. In this case, the system automatically assigns surpluses to articles belonging to the same group.

Defining article groups

 1. Start SaturnGG.
 2. Select Articles - Dictionaries - Article groups.
 3. Press F3 to open the Articles group definition window.
 4. Complete below information.

  Pole

  Uwagi

  Articles group code

  Insert code

  Articles group description

  Insert description

  Account

  All articles from the group will be booked to this account

  Surplus

  The surplus is an "extra" quantity of the article left for processing in the subsequent stages of production. The surpluses are selected from the dictionary of Surpluses.

  After size change show option window

   

  Automatically calculate weight

   

  Supplier order split into models

  This option allows you to divide production material into models according to material demand.

  Np., do wyprodukowania Mebli

  For example, to produce furniture A, B

  i

  and C

  potrzebnych jest 10 m2 styropianu.
 5. Jeżeli opcja "dziel na model" nie zostanie włączona efekt w zamówieniu będzie następujący:
  • Styropian - 10 m2
 6. Jeżeli opcja "dziel na model" zostanie włączona efekt w zamówieniu będzie następujący:Styropian

  you need 10 m2 of foamed polystyrene.

  • If split into models is off, supplier order will be as follows:
   • Foamed polystyrene - 10 m2
  • If split into models is on, supplier order will be as follows:
   • Foamed polystyrene A - 3m2
  Styropian
   • Foamed polystyrene B - 3m2
  Styropian
   • Foamed polystyrene C - 5m2

  Price control

  Jest to opcja pozwalająca na wymuszanie ceny WAP w trakcie importu zamówień. Jeżeli zamówienie na artykuł z danej grupy artykułów nie będzie posiadało poprawnie zdefiniowanej ceny WAP, to system nie pozwoli zaimportować takiego zamówienia

  This is an option that allows you to force the WAP price during orders import. If a customer order for an item from a given Articles group does not have a correctly defined WAP price, the system will not allow importing such an order.

  Pallet cards split into models

  Opcja ta pozwala dzielić/rozbijać artykuły będące materiałami produkcyjnymi na palety (analogicznie do podziału zamówienia do dostawcy na Artykuły reklamacyjne zostają uwzględnione w normie materiałowej

  This option allows you to divide articles that are production materials into pallets (analogous to an option supplier order split into a model).

  Complaint article

  Artykuły z tej grupy, które są brane pod uwagę podczas realizacji reklamacji.

  Reklamacje określa się w formatce zamówienia, w zakładce Reklamacje. Wówczas wskazać można artykuł reklamacyjny. W polu tym widzimy tylko artykuły należące do grupy z oznaczonym checkboxem Artykuł reklamacyjny.

  Artykuły reklamacyjne określa się zazwyczaj na poziomie elementów.

  Articles from this group are taken into account during the realization of the complaint.

  Complaints are specified in a Customer order form, in the Complaints tab. Then you can indicate the complaint article. As a complaint article we can see only articles belonging to the group with the Complaint articleche ckbox marked.

  Complaint articles are usually defined on the level of elements.

  Complaint articles are included in the material standard of an finished good which is a subject of a complaint.


 • Press F6 to save Article group.